KÖPVILLKOR – WELLASTORE

Gäller fr.o.m. 2016–10-01

Allmänt
Dessa köpvillkor gäller vid onlinebeställning via www.wellastore.se (”Wellastore”) och reglerar förhållandet mellan HFC Prestige International Sweden AB (”Coty”) och kunder som använder sig av Wellastore (”Kunden”).

Syftet med köpvillkoren är att reglera enstaka beställningar via Wellastore under det befintliga handelsavtalet mellan Coty och Kunden. Handelsavtalet ska således gälla oförändrat i alla övriga avseenden gällande Kundens köp av produkter från Coty, inklusive men inte begränsat till avtalade rabatter, bonusar, inköpsmål och leverans- och betalningsvillkor.

I händelse av konflikt mellan dessa köpvillkor och handelsavtalet ska handelsavtalet äga företräde.

Genom att lägga en beställning via Wellastore accepterar Kunden att bli bunden av dessa köpvillkor.

Beställning
En förutsättning för att lägga en beställning via Wellastore är att Kunden har ett befintligt handelsavtal  och är registrerad som kund hos Coty samt har erhållit ett giltigt kundnummer. Vid beställning utfärdas en automatisk orderbekräftelse via e-post till Kunden. Denna orderbekräftelse är endast preliminär och utgör information om innehållet i beställningen. Beställningen ska anses slutligen ha accepterats av Coty först vid leverans eller vid Kundens mottagande av faktura.   

Affärsvillkor, priser osv. 
Kunden ska köpa produkterna enligt de listpriser och andra villkor, inklusive men inte begränsat till logistiskvillkor, som från tid till annan meddelas av Coty. Coty kan när som helst ändra priserna och ändringarna ska gälla för beställningar som Kunden gör vid eller efter den dag ändringen träder i kraft.

Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt.

Till undvikande av tvivel är Kunden helt fri att sätta sina egna återförsäljarpriser vid vidareförsäljning av produkterna.

Leverans- och betalningsvillkor

Coty levererar beställningar ”DAP” (Delivered At Place) till Kundens svenska adress som Kunden lämnar skriftligen till Coty. För beställningar med ett bruttovärde om 1.750 SEK eller mindre (exklusive moms och andra avgifter och skatter) debiteras en fraktavgift om 125 SEK.

Leverans sker normalt inom 2 till 3 dagar. Längre leveranstider kan förekomma beroende på tillgänglighet och leveransställe. Väljs ett begärt leveransdatum kommer Coty så långt som möjligt försöka uppfylla detta. Coty kan dock inte garantera att leverans sker till det begärda leveransdatumet.

Coty accepterar inte returer av något slag av produkter som redan levererats till Kunden, förutom om (i) antalet levererade produkter överstiger beställt antal, eller (ii) produkterna är defekta och ska ersättas av Coty.

Kunden är skyldig att kontrollera de levererade produkterna omedelbart vid leverans. Om produkterna levereras i skadat skick eller i fel kvantiteter måste Kunden omedelbart – och inte senare än fem (5) kalenderdagar efter leverans – skicka in en skriftlig anmälan till leveransföretaget och till Coty (via en av Coty:s säljrepresentanter eller Coty:s lokala kundtjänstkontor). Coty kommer inte att godkänna anmälningar som skickas in efter denna tidsfrist, oavsett skäl.

Kunden ska betala mot faktura. I händelse av sen betalning från Kunden eller om Coty har skälig anledning att anta att Kunden inte kan betala för produkter som beställts och/eller levererats kan Coty, efter eget gottfinnande, neka fortsatta leveranser och/eller kräva att fortsatta leveranser ska ske mot förskottsbetalning. Coty kan dessutom inleda formella förfaranden för att driva in alla utestående betalningar och/eller kvitta förfallna betalningar, eller betalningsskyldigheter som skäligen kan förväntas bli försenade, mot krav som Kunden kan ha mot Coty. Vid försenade betalningar tas dröjsmålsränta ut från förfallodagen, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Användarnamn och lösenord
Kunden ansvarar för sitt användarkonto och lösenord och för att hantera denna information på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av eller använda informationen. Kunden ansvarar fullt ut för samtliga beställningar gjorda genom Kundens användarkonto och är skyldig att anmäla eventuellt missbruk eller annan obehörig användning till Coty så snart som möjligt.

Personuppgifter
Coty kan i samband med skapande av Kundens användarkonto och hantering och leverans av beställningar behandla personuppgifter om Kundens kontaktpersoner i enlighet med Cotys integritetspolicy. Genom att acceptera att användarkonto skapas bekräftar Kunden att Kunden har informerat berörda kontaktpersoner och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

Villkorsändringar och övrigt
Coty förbehåller sig rätten att när som helst utan föregeånde meddelande till Kunden uppdatera och ändra dessa köpvillkor samt innehållet på Wellastore, inklusive men inte begränsat till priser, specifikationer och erbjudanden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Det åligger Kunden att vid var tid hålla sig uppdaterad om sådana ändringar.

Information inklusive bl.a. priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning.

Kontaktuppgifter
HFC Prestige International Sweden AB,
Org. nr: 559047-4069
Rättarvägen 3
169 68 Solna
E-post: kundserviceSE@cotycustomerservice.com
VAT nr: SE559047406901