• Du måste vara inloggad eller registrerad för att komma åt detta.

Coty:s Globala Integritetspolicy för konsumenter

Tack för ditt besök på Coty.

Förtroende är en hörnsten i vår affärsidé. Coty har förbundit sig att behålla ditt förtroende genom att skydda de personuppgifter som vi samlar in och använder.

Denna Globala Integritetspolicy för konsumenter (Integritetspolicy) beskriver den information som Coty och dess partners och dotterbolag ("Coty") samlar in om dig; hur vi använder och skyddar denna information; de val du kan göra om hur vi använder denna information; och hur du kan korrigera eller uppdatera dina uppgifter.

 


Coty:s Integritetspolicy överensstämmer med:

 • Europeiska Unionens Dataskyddsdirektiv.
 • Rimliga informationsmetoder som fastställts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).
 • Ramverket för integritetsfrågor från APEC (Asia Pacific Economic Cooperation).
 • Tillämpligt lands och lokala dataskyddslagar, inklusive avsnitt 5 i Federal Trade Commission-akten.

Vissa länders lagar kräver landsspecifik information i en integritetsspolicy. Klicka för att läsa informationen för dessa länder.

Frankrike Tyskland Italien Nederländerna Portugal Spanien


Innehållsförteckning

 

Information som omfattas av denna policy

Denna Integritetspolicy gäller för information rörande konsumenter, inklusive personuppgifter, som samlas in och används av Coty.


Genom att använda Coty:s webbplatser och mobila applikationer eller på annat sätt ge dina personuppgifter till Coty, samtycker du till insamling, användning och delning av din information i enlighet med denna policy. Läs denna Integritetspolicy noggrant och kontakta oss om du har några frågor.

Personuppgifter är information, eller en kombination av delar av information, som kan användas för att identifiera dig på individnivå.

Till början av sidan


Information som Coty samlar in

Vi kan samla in information om dig från en mängd olika källor. Detta inkluderar information som vi samlar in direkt från dig; information som vi samlar in när du besöker våra webbplatser, tittar på vårt online-innehåll eller använder våra mobila applikationer eller andra tjänster; och information som vi samlar in om dig från andra källor.

Information vi samlar in direkt från dig
Vi samlar in information direkt från dig när du väljer att delta i våra erbjudanden och program, skapar ett konto på våra webbplatser eller i våra mobila applikationer, ringer eller mailar oss, eller på annat sätt lämnar information direkt till oss. Följande är exempel på information som vi kan samla in direkt från dig:


 • Namn.
 • E-postadress.
 • Postadress.
 • Användarnamn och lösenord.
 • Telefon- och/eller faxnummer.
 • Födelsedatum.
 • Övrig hushållsinformation om dig och din familj till exempel kön eller produktanvändningspreferenser och/eller -beteenden.
 • Hälsoinformation, till exempel hälsoinformation relaterad till produktanvändning och sjukdomshistoria.
 • Biometri insamlad under frivilliga konsumentundersökningar (till exempel igenkänning av ansiktsuttryck, hjärtfrekvens och hudens tillstånd).
 • Demografisk information.
 • Betalningsinformation (t.ex. ett kreditkort).
 • Framtida preferenser för kommunikation.
 • Kontaktuppgifter till vänner som du kan vilja att vi kontaktar.
 • Telefonnummer och inspelningar när du ringer vår konsumentlinje.

Information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, tittar på våra online-annonser eller -kampanjer, eller använder våra mobila applikationer eller andra tjänster
Vi använder cookies och andra tekniker för att samla in information när du besöker våra webbplatser, tittar på våra online-annonser eller kampanjer, eller använder våra mobila applikationer eller andra tjänster. Följande är exempel på information som vi kan samla in med dessa tekniker:
 • Information om din enhets webbläsare och operativsystem.
 • IP-adress.
 • Webbsidor du besöker.
 • Länkar du klickar på.
 • E-postmeddelanden från Coty som du öppnar.
Information som samlas in via mobila applikationer
När du laddar ner våra mobila applikationer till din mobila enhet kan vi även samla in information som du lämnar. Vi samlar också automatiskt in information genom våra applikationer.

Följande är exempel på den typ av information vi kan samla in automatiskt genom våra applikationer:
 • Reklam-ID eller liknande identifierare.
 • Information om din enhets operativsystem.
 • Information om hur du använder applikationen.

Dina val gällande insamling av information via mobila applikationer

Du kan välja bort fortsatt insamling av information genom vår mobila applikation genom att ta bort programmet från din enhet.

Exakta lokaliseringsuppgifter

Våra mobila applikationer kan samla in exakt lägesinformation från din enhet om du samtycker till insamling av denna information. Vi kan använda tredjeparts-tjänsteleverantörer för att tillhandahålla lokaliseringstjänster med hjälp av positionsdata som du tillhandahåller. Du kan när som helst välja bort fortsatt insamling av denna information genom att justera inställningarna på din enhet.

Information som Coty samlar in från andra källor
Vi kan få information från andra källor, inklusive kommersiellt tillgängliga källor. Exempel på information som vi samlar in från andra källor är:
 • Namn.
 • Postadress.
 • E-postadress.
 • Födelsedatum.
 • Inkomstnivå.
 • Hushållsuppgifter.
 • Dina intressen såsom hobbies och husdjur.
 • Konsument- och marknadsundersökningsdata.
 • Inköpsbeteende.
 • Offentligt observerad data eller aktiviteter, såsom bloggar, videoklipp, Internetpubliceringar och användargenererat innehåll.

All information som vi samlar in om dig kan kombineras för att hjälpa oss att förbättra vår kommunikation med dig och för att utveckla världsledande produkter och tjänster.

Till början av sidan


Hur Coty använder denna information

Coty:s affärsändamål

Vi använder den information som vi samlar in för att tillhandahålla dig med produkter, erbjudanden och tjänster, för att leverera reklam, erbjudanden eller annat innehåll till dig som är anpassat efter dina intressen, samt att bedriva annan Coty-affärsverksamhet.

Följande är exempel på hur vi kan använda den information vi samlar in:

 • Svara på dina frågor eller reagera på dina önskemål.
 • Skicka prover, premier, produkter och information.
 • Utveckla nya produkter och tjänster.
 • Anmäla dig i tävlingar, program eller erbjudanden som du efterfrågar.
 • Skapa och hantera ditt konto.
 • Behandla betalning för köp eller andra tjänster.
 • Skydda mot eller identifiera eventuella bedrägliga transaktioner.
 • Skicka e-post och/eller postmeddelanden till dig med information om Coty:s varumärken och annat innehåll som vi tror kan vara av intresse för dig, inklusive varumärkes- och tjänsteinformation från noga utvalda samarbetspartners.
 • Utveckla och tillhandahålla annonsering skräddarsydd till dina intressen, inklusive intressebaserad annonsering.
 • Anpassa din upplevelse på våra webbplatser genom att presentera produkter och information skräddarsydda för dig.
 • Tillåta dig att delta i social delning på våra webbplatser.
 • Analysera användningen av våra produkter, tjänster och reklam.
 • Verkställa våra allmänna villkor och i övrigt hantera vår verksamhet.

Till början av sidan


Informationsdelning

Vår verksamhets framgång är beroende av ditt förtroende, och vi säljer inte dina personuppgifter till marknadsförare utanför Coty. Vi delar dina personuppgifter inom Coty och som framgår av denna Policy. Vi delar inte personuppgifter med marknadsförare utanför Coty såvida du inte samtycker till sådan delning, eller som framgår av denna Policy.

Gemensam marknadsföring med noga utvalda affärspartners
Coty kan samla in personlig och annan information för gemensam marknadsföring, eller gemensamma program med en samarbetspartner, och dela din information med denna samarbetspartner. För dessa program kommer vi att göra tydligt vid tidpunkten för insamling att informationen kommer att delas med Coty och den deltagande samarbetspartnern samt be om ditt samtycke såsom krävs enligt gällande lag.

Tredjepartsleverantörer
Vi förlitar oss på tredjepartsleverantörer för att utföra en rad olika verksamheter för vår räkning. Med anledning av detta kan vi behöva dela dina personuppgifter med dem. Vi förser våra tjänsteleverantörer enbart med de personuppgifter som de behöver för att utföra de tjänster vi efterfrågar, och vi kräver att de skyddar denna information och inte använder den för något annat ändamål.

Till exempel kan vi förlita oss på en tjänsteleverantör för att:

 • Uppfylla dina produkt- och tjänsteförfrågningar och svara på dina frågor.
 • Tillhandahålla våra webbplatser och leverera vår e-post eller annan kommunikation.
 • Skicka varuprover, kontakta tävlingsvinnare, hantera betalningar eller vidta andra åtgärder för vår räkning.
 • Analysera vår data, ibland i kombination med uppgifter från andra källor, för att skicka meddelanden till dig.
 • Bedriva forskning och analysera data för att förbättra våra produkter, tjänster och webbplatser.
 • När lagen tillåter, kombinera personlig information om dig som Coty har samlat in med personlig information om dig som en samarbetspartner har samlat in så att vi gemensamt kan skicka skräddarsydd kampanjinformation till dig. I dessa fall kommer vår samarbetspartner inte tillåtas att använda Coty-data eller kombinerad data för egna, självständiga marknadsföringssyften. Vår tjänsteleverantör kommer endast att tillåtas använda den kombinerade informationen för att skicka dig gemensam kommunikation som vi hoppas kommer att vara av intresse för dig. Om du föredrar att inte ta emot dessa gemensamma meddelanden, kan du alltid välja bort dem genom att följa instruktionerna i sådan kommunikation eller via denna Integretitetsspolicy enligt ovan.
 • Utföra andra tjänster som vi efterfrågar.

Andra situationer.
Vi kan lämna ut dina personuppgifter:
 • Som en del av försäljningen av ett Coty-varumärke till ett annat företag.
 • För att skydda och försvara Coty:s rättigheter och egendom (inklusive verkställande av våra allmänna villkor).
 • När det krävs enligt lag och/eller av statliga myndigheter.

Lagringsperiod för personlig information
Vi kommer att lagra personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller är tillåten enligt lag.

Aggregerad och icke-personlig information.
Vi delar aggregerad och/eller anonym information som inte identifierar dig för Coty:s affärsändamål. Till exempel kan vi avslöja antalet besökare avseende Coty:s webbplatser eller tjänster. Vi kan även dela aggregerad och/eller anonym information med våra samarbetspartners för deras egna affärsändamål.

Till början av sidan


Dina val och tillgång till din information

Vi ger dig val för hur vi kommunicerar med dig.

E-postmeddelanden
Du kan avbryta marknadsföringsmeddelanden via e-post från Coty genom att följa instruktioner för avaktivering som finns i varje sådant mottaget meddelande.

Postmeddelande
Du kan avbryta marknadsföringsmeddelanden via post från Coty genom att följa instruktioner för avaktivering som kan ingå i dessa meddelanden.

Du kan också avbryta marknadsföringsmeddelanden via e-post- eller post via denna Integritetspolicy. Klicka här för att välja ditt land och ta reda på hur du avslutar prenumerationen.

Textmeddelanden till mobilen
Vi skickar bara reklam via textmeddelanden till mobilen om du uttryckligen ber om att få dessa meddelanden (du samtycker på förhand). Du kan avbryta reklam via textmeddelanden genom att följa instruktionerna för avaktivering inom programmet för textmeddelanden.

OBS! Vi kommer att respektera din begäran om att avbryta e-postreklam, text- och postmeddelanden från Coty. Dock kan vi fortsätta att skicka tjänsterelaterad kommunikation såsom e-post som bekräftar köp via våra webbplatser. Och vi kan behålla informationen för registerändamål, som t.ex. för att säkerställa att vi uppfyller konsumenters önskemål om att inte sända vissa typer av meddelanden.

Åtkomst
Vi vidtar åtgärder för att hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta. Många Coty-program ger åtkomst till attse eller uppdatera personuppgifter som du angav när du registrerade dig online. Undersök där du är registrerad för att ta reda på hur du kan se eller uppdatera dina uppgifter.

Om tillgång till informationen och uppdatering inte är tillgängligt där du registrerade dig, klicka här för att välja ditt land och ta reda på hur du får åtkomst till och/eller uppdaterar de personuppgifter du lämnar till Coty. Coty tar inte betalt för denna tjänst och svarar på rimliga förfrågningar inom en lämplig tidsram.

Till början av sidan


Cookies och andra tekniker

Coty och våra tredjepartsleverantörer använder flera olika tekniker för att bedöma hur våra webbplatser eller mobila applikationer används, för att anpassa din upplevelse och för att tillhandahålla reklam, inklusive online-innehåll, skräddarsytt efter dina intressen. En del av de tekniker vi kan använda är följande:

Cookies
En cookie är en liten fil som placeras på din enhet när du besöker en webbplats som kan förstås av den webbplats som utfärdade cookien. Vi använder den information som samlas in via cookies för att komma ihåg vem du är, för att logga in dig och dina preferenser, för att tillhandahålla annonser, erbjudanden eller annat innehåll som är anpassat efter dina intressen och för att utvärdera hur våra sidor används. Du kan acceptera eller avböja cookies via din webbläsares inställningar. Om du vill veta mer kan du titta på cookie-inställningarna som finns i just din(a) webbläsare.

Andra tekniker
Vi använder andra tekniker, inklusive webbsignaler och JavaScript som ibland arbetar tillsammans med cookies och andra medel inom våra mobila applikationer för att identifiera din enhet. Dessa andra tekniker hjälper till att aktivera funktioner på våra webbplatser och i våra mobila applikationer.

Till början av sidan


Intressebaserad annonsering

 

Du kan få intressebaserade annonser, erbjudanden eller annat innehåll då du interagerar med webbplatser eller mobila applikationer. Intressebaserad annonsering är annonsering online från Coty- varumärken och/eller från våra noggrant utvalda samarbetspartners, som är anpassad efter dina intressen och skickas till din enhet med hjälp av en cookie eller annan identifierare som tilldelats din enhet. Dessa cookies eller andra identifierare placeras i kategorier av allmänt intresse som vi drar slutsats om via information såsom:

 

 • De webbsidor du besöker och de länkar du klickar på via Coty:s webbsidor och andra webbsidor du besöker.
 • Mobila applikationer som du använder.
 • E-postmeddelanden från Coty-varumärken som du läser och länkar som du klickar på i e-postmeddelandet.
 • Demografiska data.
 • Inköpsuppgifter offline och online.

Vi har utformat vårt intressebaserade annonssystem för att tillhandahålla sådana annonser till dig enbart utifrån uppgifter som inte identifierar dig personligen.

Vi respekterar din integritet
Du kan begränsa mottagandet av intressebaserade annonser på webbplatser eller i mobila applikationer på olika sätt.


Dina val gällande mottagande av intressebaserad annonsering på webbplatser
Du kan förhindra mottagande av intressebaserade annonser från Coty:s webbplatser genom att ta bort och avvisa cookies i din(a) webbläsare. Du kan välja bort intressebaserad annonsering på webbplatser från företag som deltar i Network Advertising Initiative genom att besöka http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

I USA och Kanada och Europeiska unionen kan du besöka länken Ad Choices här eller på Coty:s hemsidor i dessa länder, där du kan välja att välja bort intressebaserade annonser på webbplatser. Coty kommer att utföra detta val.

Dina val gällande mottagande av intressebaserad annonsering i mobila applikationer
Vissa nyare mobila enheters operativsystem gör att du kan begränsa användningen av information för tillhandahållande av intressebaserad annonsering i mobila applikationer. Du kan kontrollera inställningarna på enheten för sådana alternativ i din enhets operativsystem.

Till början av sidan


Tredjepartsreklam på Coty:s webbplatser

Vi kan tillåta tredje parter, inklusive samarbetspartners och annonsnätverk, att visa reklam på Coty:s webbplatser. Vissa av dessa företag kan känna igen din enhet via cookies eller andra teknologier varje gång de skickar en webbannons till dig. Detta gör det möjligt för dem att förstå var du, eller andra som använder din dator, såg deras annons och för att tillhandahålla annonser som de bedömer är av intresse för dig.

Till början av sidan


Länkar till tredje parts webbplatser och sociala medier

Coty:s webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Coty kontrollerar inte dessa tredjeparts-webbplatser och vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Sociala nätverk och tredje parters plugin-program
Våra webbplatser kan innehålla plugin-program från sociala nätverk eller andra tredje parter. Ett exempel på en plugin är knappen "Gilla" på Facebook. När det är tillåtet enligt lag kan dessa plugin-program kommunicera med och skicka information till den part som tillhandahållit denna plugin, även om du inte klickar på plugin-programmet. Denna information kan innefatta din IP-adress, information om din webbläsare och enhet, och adressen till den webbsida du besöker på vår webbplats. Laddning, användning eller klicka på plugin-program kan också placera, läsa och överföra cookies. Dessa cookies kan innehålla en unik identifierare som det sociala nätverket eller tredje parten tilldelar dig. Laddning, funktionalitet och din användning av plugin-program styrs av integritetspolicyn och villkoren från den part som tillhandahållit plugin-programmet.

Inloggning via sociala nätverk och tredje parter
Våra webbplatser kan tillåta dig att logga in via ett socialt nätverk eller annat tredjepartskonto. Ett exempel på en inloggning via tredje part är "Logga in med Facebook." Inloggning på någon av våra webbplatser via ditt sociala nätverks- eller annat tredjepartskonto kan ge oss möjlighet att samla in information som du ger oss tillåtelse att komma åt från det sociala nätverket eller den tredje parten. Inloggningsfunktionen kan också överföra information till sociala nätverk eller tredje parter, till exempel ditt användarnamn och lösenord för att autentisera dig. Det sociala nätverket eller den tredje parten kan också automatiskt samla in information som t.ex. din IP-adress, information om din webbläsare och enhet, och adress till den webbsida du besöker på vår webbplats. Inloggningsfunktionen kan också placera och läsa cookies från den tredje parten som kan innehålla en unik identifierare som det sociala nätverket eller annan tredje part tilldelar dig. Funktionaliteten och din användning av inloggningen styrs av integritetspolicyn och villkoren från den part som tillhandahållit inloggningsfunktionen.

Till början av sidan


Användargenererat innehåll

Vissa Coty-sidor och applikationer gör det möjligt för användare att skicka in eget innehåll till tävlingar, bloggar, videoklipp och andra funktioner. Kom ihåg att all information som du skickar in eller lägger upp som användargenererat innehåll på Coty:s webbsidor blir offentlig information. Du bör vara försiktig när du beslutar att lämna ut personlig, ekonomisk eller annan information i sådana inlagor eller inlägg. Coty kan inte hindra andra från att använda sådan information på ett sätt som kan bryta mot denna Integritetspolicy, lagen, eller din personliga integritet och säkerhet. Coty är inte ansvarigt för resultaten av sådana inlägg.Till början av sidan


Informationssäkerhet

Coty har förbundit sig att hålla personlig information säker. Vi har implementerat tekniska, administrativa och fysiska rutiner för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk eller ändring.

Vi begränsar tillgång till personuppgifter till de som har ett affärsbehov. Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det rimligen kan anses nödvändigt.

Till början av sidan


Informationsöverföring

Coty kan överföra dina personuppgifter inom Coty och/eller till tredje parter, såsom till exempel våra tredjepartsleverantörer. Dina personuppgifter kan överföras till, lagras och behandlas i ett annat land än det land där uppgifterna inhämtades. Detta kan bland annat innefatta USA. När vi gör detta, överför vi informationen i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Vi har infört rutiner och kontroller för att säkerställa att personuppgifter är skyddade oavsett vilket land de lagras i eller överförs till.

Till början av sidan


Barns integritet online

Vi har inte för avsikt att samla in personuppgifter online från barn under 13 år, eller som detta definieras enligt lokal lagstiftning, förutom på sidor som särskilt riktar sig mot barn. På dessa webbsidor följer vi tillämpliga dataskyddslagar.

Till början av sidan


Kontakta Coty

Om du har frågor eller funderingar angående din integritet, vänligen kontakta Coty direkt. Klicka här för att välja ditt land och länkas till rätt post- och/eller e-postadress som du ska använda.

Du kan också skriva till oss på:
Coty Inc.
350 Fifth Avenue, 17th Floor
New York, NY 10118
USA

Till början av sidan


Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi kommer att lägga upp ändringar till denna Integritetspolicy och ange det datum då Integritetspolicyn uppdaterats. Om vi gör några väsentliga ändringar i Integritetspolicy kommer vi att meddela dig genom att skicka e-post till den e-postadress som du senast givit oss eller genom att publicera meddelande om ändringarna på denna webbsida.

Senast uppdaterad: oktober 2016
 

Till början av sidan


Landspecifik information

 

FRANCELes informations que vous nous communiquez sont utilisées à des fins de prospection et de fidélisation et/ou pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne pour qualification, hébergement.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez :

Wella France SAS
TSA 93300
163 Quai Aulagnier
92665 Asnieres Cedex
France

Back to top

 

DEUTSCHLANDCoty nimmt die Belange des Datenschutzes sehr ernst. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die Privatsphäre unserer Kunden bei der Nutzung unserer Services angemessen geschützt ist und die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG), eingehalten sind.

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Deutschland ist die HFC Prestige Service Germany GmbH.

Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, sofern Ihre Einwilligung vorliegt oder eine Rechtsvorschrift die Verarbeitung oder Nutzung erlaubt. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen und eine erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verwendung Ihrer Daten mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. In diesem Fall werden wir Ihre Daten in dem von Ihnen gewünschten Umfang löschen bzw. diese für eine weitere werbliche Verwendung sperren. Wenden Sie sich hierfür bitte an die HFC Prestige Service Germany GmbH (Adresse siehe nachfolgend).

Wenn und soweit für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und/oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Services Nutzungsprofile unter Verwendung von Pseudonymen erstellt werden, erfolgt dies nur, soweit Sie einer entsprechenden Verwendung ihrer Daten nicht widersprochen haben. Die Nutzungsprofile werden zu keiner Zeit mit anderweitig gespeicherten Daten zu Ihrer Person zusammengeführt. Zur Geltendmachung von Widersprüchen gegen diese Verwendungen tragen Sie sich bitte über die jeweils zur Verfügung stehenden Widerspruchsfunktionen aus bzw. verwenden Sie entsprechende Opt-Out-Optionen.

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie dies für die Erbringung unserer Leistungen erforderlich ist bzw. wir gesetzlich oder rechtlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten Ihre Daten falsch oder zu Unrecht von uns gespeichert sein, werden wir diese gerne berichtigen, sperren bzw. löschen. Auskunftswünsche, Widerrufs-/Widerspruchserklärungen, Beschwerden, Fragen oder Anregungen zum Datenschutz richten Sie bitte an folgende Adresse:

HFC Prestige Service Germany GmbH
Berliner Allee 65,
64295 Darmstadt,
Deutschland


Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Grundsätze und der technisch-organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen wird durch unseren Datenschutzbeauftragten überwacht. Bei Fragen zum Datenschutz steht dieser Ihnen gerne unter o.g. Adresse zur Verfügung.

Back to top

 

ITALIAAi sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ti informiamo che, nel caso tu fornisca i tuoi dati navigando all'interno di questo sito, i dati medesimi potranno essere trattati, con mezzi elettronici,direttamente o anche attraverso terzi, per le seguenti finalita'

 1. effettuare ricerche di mercato e sondaggi, anche on-line;
 2. inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta, relativo sia alla Coty che ai suoi prodotti;
 3. effettuare eventuale attivita' di vendita diretta;
 4. effettuare comunicazioni commerciali interattiva
 5. partecipare a giochi e concorsi
 6. sviluppare comunicazione personalizzata


I dati potranno inoltre essere comunicati a societa' controllate, collegate e/o partecipate dalla Coty, o comunque facenti parte del gruppo Coty in Italia e/o all'estero (anche paesi extra UE), nonche' a societa' terze che effettuino attivita' di trattamento dati per conto della Coty stessa, fermi restando i livelli di sicurezza utilizzati per proteggerli ed i fini per i quali sono trattati.

In nessun caso i dati saranno ceduti a Societa' terze senza il tuo preventivo consenso.

In relazione al trattamento dei dati, potrai altresi' esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendoti a

Labocos S.r.l.
Viale Giorgio Ribotta 11
00144 Roma
Italy

 

Back to top

 

NEDERLANDOvereenkomstig de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, verbetering en verzet van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Nederland is de venootschap HFC Prestige International Netherlands B.V.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u schrijven naar:
 
HFC Prestige International Netherlands B.V.
Postbus 1345
3000 BH Rotterdam
Netherlands
 

 

PORTUGALOs seus dados pessoais serão recolhidos e inseridos pela Wella Prestige Products Portugal S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por Coty) num ficheiro automatizado para realização de actividades de marketing, incluindo informá-lo e pedir a sua opinião sobre produtos, ofertas e serviços da Coty e realizar estudos de mercado, através de qualquer meio, incluindo por e-mail ou SMS ou MMS, assim como realizar tratamento de dados com o objetivo de adequar as nossas comunicações ao seu perfil de consumo. De igual forma, os seus dados poderão ser utilizados para lhe enviar informação relativa a terceiras empresas relacionadas com os setores de comunicação, ócio e grande consumo.O preenchimento dos dados é obrigatório. Caso pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados deverá dirigir-se à Coty (Ref. Dados Pessoais) pelos seguintes meios: (i) email: https://coty.com/contact-information; ou por (ii) carta, Rue da Fonte da Caspolima, Quinta da Fonte, 6 Edif Alvares Cabral, 2774 527 Paco de Arcos. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras empresas (designadamente, outras sociedades do grupo Coty), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de actividades de marketing. Caso deseje opor-se a tal cedência deverá assinalar este campo. Nos termos legais, a Coty adoptou medidas para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por terceiros não autorizados. Todavia, a Coty chama a atenção para a existência de um risco residual de acesso não autorizado na internet.


Caso não deseje receber mais comunicações da Coty, clique aquí

Back to top

 

SPAINSus datos serán incorporados a los ficheros de las compañías Coty para informarle y pedir su opinión sobre ésta o nuevas ofertas relativas a los productos y servicios de las citadas sociedades y realizar estudios de mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados por las empresas anteriormente indicadas para enviarle información relativa a terceras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de las empresas anteriormente mencionadas o de terceras empresas, diríjase a

HFC Prestige Products S.A.U, Avenida de Bruselas, 24, Alcobendas, 28108 Madrid, Spain

Si no deseas recibir más comunicaciones de Coty, haz clic aqui

 

Back to top